Prezydent Kielc wręczy seniorom klucze do miasta

Już dziś, w czwartek 10 października rozpocznie się I edycja międzynarodowego, trzydniowego wydarzenia pod nazwą „Kielce Seniorom”. Prezydent Kielc Bogdan Wenta wręczy seniorom klucze do miasta – nastąpi to o godzinie 13 na Rynku.

To właśnie Rynek będzie sercem seniorskiego święta w trakcie pierwszego dnia. Od rana do późnych godzin popołudniowych na specjalnie ustawionej scenie zaprezentowany zostanie bogaty program artystyczny, podczas którego zobaczymy m.in. występy wokalno-taneczne, występy dzieci i seniorów ze świetlic środowiskowych czy inscenizację znanego wszystkim wiersza pt. „Rzepka” Juliana Tuwima.

– Hasłem przewodnim wydarzenia „60+ to nie wiek. To styl życia” zachęcam Państwa do aktywnego udziału w programie. Wszystkich mieszkańców miasta proszę o właściwą i życzliwą postawę wobec osób starszych, a także o przekazanie Waszym bliskim i znajomym seniorom informacji o adresowanym do nich wydarzeniu. Życzę Państwu pozytywnych wrażeń, owocnych dyskusji i miłych spotkań. Serdecznie zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami w zakresie budowania przestrzeni oraz atmosfery przyjaznej seniorom w naszym mieście – podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

W piątek, 11 października odbędzie się Międzynarodowa Konferencja ds. Bezpieczeństwa Seniora. Zaproszeni oficerowie będą dyskutować i wymieniać się informacjami o strukturze przestępczości w Europie oraz metodami działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób starszych.

Udział w wydarzeniu potwierdzili już funkcjonariusze różnych służb z województw ościennych, a także z zagranicy – Winnicy i Gotha, które są miastami partnerskimi Kielc. Międzynarodowym partnerem merytorycznym będą oficerowie policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej. Istotnym partnerem będzie odpowiednik polskiego CBPŚ z Erfurtu – stolicy landu Turyngia w Niemczech.

Dla seniorów z Kielc i innych miast, tego dnia odbywać się będą kolejne wydarzenia kulturalne oraz artystyczne – miejscem wspólnej zabawy ponownie będzie scena zlokalizowana na kieleckim Rynku.

W sobotę, 12 października środek ciężkości wydarzenia przeniesiony zostanie do Targów Kielce, gdzie od godz. 10 trwać będą Międzynarodowe Targi Seniora. Tu na zwiedzających czeka bogata oferta produktów i usług przygotowana przez Wystawców, a także program wypełniony atrakcjami, w tym między innymi: bezpłatne badania i konsultacje, zajęcia fitness, kurs nordic walking, nauka tańca towarzyskiego, warsztaty, wykłady i prelekcje, pokaz mody, spotkanie z gwiazdą serialu „M jak Miłość” – Teresą Lipowską, występy artystyczne znanych i lubianych zespołów wokalno-tanecznych, dyskoteka z DJ WIKĄ i wiele innych atrakcji.

Ponadto swoją ofertę przedstawią polscy i zagraniczni wystawcy reprezentujący m.in.: uzdrowiska i sanatoria, hotele, biura podróży, domy seniora, domy opiekuńczo-lecznicze, producenci i dystrybutorzy sprzętu rehabilitacyjnego oraz nowoczesnych systemów opiekuńczo-ratunkowych, jak również firmy z branż: medycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i sportowej odzieżowej.

Udział w każdym punkcie programu jest bezpłatny.

Kielce Seniorom button
Kielce Seniorom button
Kielce Seniorom button

„Kielce Seniorom” to pionierskie w skali kraju wydarzenie scalające miejską politykę prosenioralną, biznes targowy i działania służb mundurowych. Kieleckie Dni Seniora są największym zorganizowanym dotychczas w naszym mieście wydarzeniem adresowanym przede wszystkim do osób w wieku 60+. Jest współorganizowane wspólnie z Targami Kielce.

Koncepcja eventu wynika z troski Prezydenta Miasta Kielce o seniorów naszego miasta, a jednocześnie jest odpowiedzią na europejskie wskaźniki demograficzne informujące o procesie starzenia się populacji naszego kontynentu. W odpowiedzi na zachodzące zmiany demograficzne, Unia Europejska wprowadziła pojęcie „srebrnej gospodarki” (ang. silver economy), związane z działalnością gospodarczą ludności w wieku 50+ oraz jej wpływem na różne sektory gospodarki narodowej. Miasto Kielce, nie pozostając obojętnym na statystyki demograficzne, postanowiło w ramach wydarzenia „Kielce Seniorom” połączyć miejską politykę prosenioralną, mającą na celu poprawę jakości życia osób starszych w naszym mieście, biznes targowy i działania służb mundurowych nakierowane na bezpieczeństwo seniorów.