Organizatorzy i Partnerzy

„Kielce Seniorom” to wydarzenie, które zostało zainicjowane przez Prezydenta Miasta Kielce, Pana Bogdana Wentę i jest współorganizowane z Targami Kielce.

Jest to pionierskie w skali kraju wydarzenie o charakterze międzynarodowym skierowane do osób starszych, scalające miejską politykę pro senioralną, biznes targowy i działania służb mundurowych Kielc i miast partnerskich: Gotha i Winnicy.

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, który organizuje i koordynuje szereg działań na rzecz aktywności Seniorów.

Kielce, 27.08.2017 r. Rynek. Fot. Lukasz Zarzycki / www.lukaszzarzycki.pl / www.um.kielce.pl

Organizatorzy:

Kielce herb Prezydent Miasta Kielce

Partnerzy Merytoryczni:

Straz Miejska w Kielcach - logo

Partnerzy Międzynarodowi:

Winnica Miasto idei

Rada Seniorów Miasta Gotha

Gotha Feuerwehr Logo

Patroni Medialni: