"Kielce Seniorom" - Międzynarodowa Konferencja ds. Bezpieczeństwa Seniora w KCK w Kielcach

Międzynarodowa Konferencja ds. Bezpieczeństwa Seniora w ramach wydarzenia „Kielce Seniorom”

Prezydent Kielc Bogdan Wenta otworzył „Międzynarodową Konferencję ds. Bezpieczeństwa Seniora”, która odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury. Zaproszeni oficerowie wymieniali się informacjami o strukturze przestępczości w Europie oraz metodach działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób starszych. Udział w projekcie, który był realizowany w ramach trzydniowego wydarzenia „Kielce Seniorom”, wzięli funkcjonariusze różnych służb z województw ościennych, a także z zagranicy – Winnicy i Gotha, które są miastami partnerskimi Kielc. Międzynarodowym partnerem merytorycznym byli oficerowie policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej. Istotnym partnerem był też odpowiednik polskiego CBPŚ z Erfurtu – stolicy landu Turyngia w Niemczech. Konferencję prowadził dr Krzysztof Wątorek – doktor nauk prawnych, Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, zajmujący się zjawiskiem korupcji.

Zebrani goście oraz prelegenci zwrócili uwagę na konieczność wymiany informacji między służbami mundurowymi w skali międzynarodowej. Takie działania są konieczne z uwagi na brak kontroli granicznych w strefie Shengen. Wśród tematów podjętych w czasie konferencji znalazła się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja mobilna Moja Komenda. Prelegent podinsp. Aneta Litwin – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, przedstawiła skuteczność ww. interaktywnego narzędzia w działaniach Policji, których celem m.in. jest lepszy przepływ informacji między mieszkańcami a Policją. Wszyscy zebrani byli zgodni co do tezy, że „…poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności…”.

Temat przestępczości wobec osób starszych przedstawił st. asp. Maciej Litwin, specjalista Zespołu d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Prelegent zwrócił uwagę na specyfikę przestępstw i zagrożeń przeciwko mieniu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy i cyberprzestępczości oraz przytoczył słowa H. von Hentig „The Criminal and his Victim. Studies in the Sociobiology of Crime” – „…wiek jest znaczącym czynnikiem przy wyborze kogoś na cel ataku przestępczego”.

Zasady oraz strukturę i realizowane działania przedstawił Łukasz Niebudek – z Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach. Prelegent zwrócił uwagę na problem zorganizowanych przestępczości w tym narkotykowej. Temat przestępczości zorganizowanej przeciwko seniorom w Niemczech przedstawił Uwe Friedrichs – Naczelnik Biura ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych Landes Kriminal Amt z Erfurtu – stolicy Landu Turyngia w Niemczech (odpowiednik CBŚP w Polsce). Prelegent z Niemiec zwrócił uwagę, że „…sprawcy wybierają celowo ofiary w podeszłym wieku, ponieważ zakładają w ich przypadku korzystne warunki czynu karalnego”. Temat struktury Policji w Niemczech i realizowanych działań na przykładzie Landu Turyngia przedstawił Carsten Böttner z Landespolizeiinspektion Gotha.

Po Policji wystąpili przedstawiciele Straży Pożarnych z Kielc i Gotha. Temat działań profilaktycznych wobec osób starszych, realizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Województwie Świętokrzyskim przedstawił st. kpt. dr inż. Michał PAJĄK – zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Przedstawione zostały kampanie społeczne realizowane wobec seniorów. O roli Ochotniczych Straży Pożarnych w środowisku wiejskim mówił Ireneusz Żak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Do tematów podjętych przez stronę polską w swoim wystąpieniu odniósł się Daniel Hinz – Kierownik Operacyjny Straży Pożarnej w Gotha, który dodatkowo przedstawił działania prewencyjne i planowanie akcji ratowniczych w Turyngii. W tematykę systemu koordynacji działania służb i wczesnego ostrzegania w Polsce i w Kielcach przedstawił Krzysztof Papuda – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce. Konferencję zakończyła Izabela Wierzba koordynator ds. profilaktyki w Patrolu Szkolnym – Straży Miejskiej w Kielcach, która w swoim wystąpieniu przybliżyła działania swojej formacji na rzecz seniorów.

Spotkanie służb wykazało potrzebę cyklicznej wymiany informacji celem której jest lepsza koordynacja i współpraca nie tylko w wymiarze krajowym, ale także międzynarodowym. Obecni goście z Erfurtu, Gotha i Winnicy wyrazili zainteresowanie kontynuacją projektu wymiany służb w oparciu o miasta partnerskie. Dla wszystkich uczestników ze służb w dniu jutrzejszym, podczas Targów Seniora przewidziany jest specjalny panel dyskusyjny, w trakcie którego funkcjonariusze będą mogli dzielić się informacjami z zakresu tematów, którymi się zajmują.

Po materiały pokonferencyjne dla służb mundurowych z Międzynarodowej Konferencji ds. Bezpieczeństwa Seniora prosimy kierować zapytania do koordynatora wydarzenia – Grzegorza Wdowiaka – Głównego Specjalisty z Biura Współpracy z Zagranicą Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce – e-mail: grzegorz.wdowiak@um.kielce.pl, tel. +48 41 36 76 544

Źródło: Urząd Miasta Kielce