Konferencja

Międzynarodowa Konferencja ds. Bezpieczeństwa Seniora

Kielce Seniorom - Międzynarodowa Konferencja ds. Bezpieczeństwa Seniora

11 października 2019 r., miejsce: Kieleckie Centrum Kultury

Program konferencji:

9.00 – 9.10

Otwarcie konferencji. Dr Krzysztof Wątorek – doktor nauk prawnych, Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach zajmujący się zjawiskiem korupcji

Powitanie gości. Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta

9.10 – 10.00

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacja „Moja Komenda” i „Mój Dzielnicowy” – źródło informacji i wiedzy o zagrożeniach w środowisku lokalnym i na terenie Polski. Prelegent: podinsp. Aneta Litwin – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Kielcach

Przestępczość w Polsce, w tym w woj. świętokrzyskim i na terenie miasta  Kielce (ze szczególnym uwzględnieniem przemocy i cyberprzestępczości) wobec osób starszych na podstawie posiadanych statystyk. Prelegent: st. asp. Maciej Litwin – Wydział Kryminalny KWP w Kielcach

10.00 – 10.20

Przestępczość zorganizowana wobec osób starszych w Polsce. Międzynarodowe działania na rzecz bezpieczeństwa. Prelegent: podinsp. Krzysztof Buchała – Naczelnik CBŚP w Kielcach

10.20 – 10.50

Programy i projekty prosenioralne, realizowane przez Policję w Niemczech. Prelegent: oficer z Polizeinspektion Gotha

10.50 – 11.15

przerwa kawowa

11.15 – 11.55

Przestępczość zorganizowana wobec osób starszych w Niemczech. Prelegent: Uwe Friedrichs – Kierownik Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej Landes Kriminalamt Thuringen

11.55 – 12.15

Działania profilaktyczne wobec osób starszych realizowane przez Państwową Straż Pożarną w woj. świętokrzyskim. Prelegent: st. kpt. dr inż. Michał Pająk – zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach

12.15 – 12.25

Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w środowisku wiejskim. Prelegent: dh Ireneusz Żak – Prezes Kieleckiego Powiatowego Związku OSP, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP województwa świętokrzyskiego

12.25 – 12.45

przerwa kawowa

12.45 – 13.15

Działania profilaktyczne wobec osób starszych. Planowanie operacyjne w straży pożarnej w Niemczech. Prelegent: Daniel Hinz – Kierownik Operacyjny Straży Pożarnej w Gotha

13.15 – 13.30

System koordynacji działania służb i wczesnego ostrzegania w Polsce i w Kielcach. Prelegent: Krzysztof Papuda – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Kielce

13.30 – 13.45

Działania Straży Miejskiej w Polsce i Kielcach na rzecz bezpieczeństwa osób starszych. Prelegent: Izabela Wierzba – Straż Miejska w Kielcach. W Straży Miejskiej pracuje od 2005 r., koordynator ds. profilaktyki w Patrolu Szkolnym – Straży Miejskiej w Kielcach, z wykształcenia pedagog wychowania fizycznego oraz resocjalizacji profilaktyki społecznej

13.45 – 14.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji. Dr Krzysztof Wątorek

Panel Ekspercki (tylko dla zarejestrowanych uczestników Konferencji – oficerów służb mundurowych)

12 października 2019 r., miejsce: Centrum Kongresowe Targi Kielce

Program Panelu Eksperckiego

10.00 – 10.10

Geneza współpracy służb na przykładzie Miasta Kielce i Miasta Gotha w oparciu o partnerstwo miast. Prelegent: Grzegorz Wdowiak – Koordynator Projektu, Biuro Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta Kielce

10.10 – 12.00

Dyskusja ekspertów ze służb mundurowych. Moderator: dr Krzysztof Wątorek

Kontakt w sprawie Konferencji i Panelu: Grzegorz Wdowiak, tel.: +48 41 367 64 78, e-mail: grzegorz.wdowiak@um.kielce.pl


Straz Miejska w Kielcach - logo

Gotha Feuerwehr Logo